Welkom bij IBS de Roos

Per 1 augustus 2022 starten wij een basisschool in gemeente Apeldoorn: Basisschool De Roos!

Bij alle SIMON scholen wordt niet de kwantiteit van leerlingen, maar de kwaliteit van het aangeboden onderwijs als belangrijkste speerpunt gezien. Vanuit die gedachte heeft het bestuur van SIMON ervoor gekozen om te starten met de groepen 1 t/m 5. Dit om de school de gelegenheid te geven zich op een goede en verantwoorde wijze te positioneren in het onderwijsaanbod in de gemeente Apeldoorn. 

 

Aanmeldformulier

Wilt u uw kind aanmelden? Neem dan even contact op met onze school.
Of u kunt het Aanmeldformulier downloaden en mailen naar deroos@simonscholen.nl.


Schoolgids

In de schoolgids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes wij daarin hebben gemaakt. Wat wij belangrijk vinden en waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen. Wij geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Venster schoolgids 2022-2023 De Roos.pdf