Onze school

Identiteit

De Roos is een basisschool op islamitische grondslag. Ons streven is onze leerlingen een sterk islamitisch bewustzijn mee te geven. Wij willen bereiken, dat zij zich niet alleen moslim voelen, maar ook islamitische waarden begrijpen en overtuigd en zelfstandig kunnen toepassen. Door onze leerlingen te ondersteunen in de bewustwording hiervan, helpen wij de kinderen te "Worden wie ze zijn". 

Als je voor De Roos kiest, kies je voor een schoolklimaat waar gedrag centraal staat. Wij geloven dat een kind pas kan slagen in de samenleving, wanneer zijn of haar karakter en gedrag goed gevorm zijn. Ontwikkeling van sociaal emotionele intelligentie (gedrag) vinden wij minstens zo belangrijk als cognitieve intelligentie (kennis). De leerlingen krijgen vanuit deze missie en visie elke week godsdienstles van een vakleerkracht godsdienst. Op school worden de eigen feesten: Ramadan en het Offerfeest uitgebreid gevierd.

Kwaliteit

De Roos staat voor kwaliteit van het onderwijs, dat afgestemd is op de mogelijkheden van het individuele kind. Missie van onze school is: “Worden wie je bent”.

Daarbij maken wij gebruik van de nieuwste methodes, materialen en werkwijzen. Iedere leerling krijgt instructie, aangepast aan zijn/haar niveau en manier van denken. De resultaten die de kinderen behalen, worden zorgvuldig bijgehouden en gevolgd (Cito leerling volgsysteem). Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen houden wij nauwlettend in de gaten..

Nederlands

De Roos is een gewone Nederlandse basisschool. Dit betekent dat wij net als alle andere basisscholen in Nederland gebruik maken van Nederlandse methodes. Met name het aanleren van de Nederlandse gesproken en geschreven taal krijgt bij ons extra aandacht.

Door dit uitgangspunt hebben wij met de ouders de volgende afspraken gemaakt:

  • De leerlingen spreken de hele dag op school Nederlands;
  • Als ouders hun kind in school wegbrengen of ophalen, wordt er Nederlands gesproken.

Sfeer

Wij hechten op school aan een goede onderlinge sfeer. Wij willen dat onze leerlingen een voorbeeldig goed mens worden in de betekenis van inburgeren, kennis nemen van nieuwe inzichten, vaardigheden aanleren om te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.

Ook van de leerkrachten onderling verwachten wij, dat ze op een collegiale manier met elkaar omgaan.

Van ouders vragen wij zich bij deze houding aan te sluiten.

Schoolgids

In de schoolgids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes wij daarin hebben gemaakt. Wat wij belangrijk vinden en waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen. Wij geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Venster schoolgids 2022-2023 IBS De Roos.pdf

Adres

Gijsbrechtgaarde 110; 7329 CA Apeldoorn