Ouderraad

De taak van de ouderraad is het organiseren en stimuleren van activiteiten die leiden tot de bloei van de school. Zij organiseren in de loop van het schooljaar, samen met het team, een aantal activiteiten. Daarnaast kunnen zij de leerkrachten met bepaalde activiteiten helpen. 

Onze ouderraad bestaat uit zes leden. Voor contact met de ouderraad kunt u mailen naar: ouderraad.deroos@simonscholen.nl