Missie en visie

Onze missie

Met kwalitatief en eigentijds basisonderwijs op islamitische grondslag, willen wij bijdragen aan de brede ontwikkeling van leerlingen, op cognitief èn sociaal-emotioneel gebied, zodat onze leerlingen mogen worden wie ze zijn.
 

Visie op onderwijs

Elke leerling, met wat voor geloofsovertuiging dan ook, is welkom op onze scholen. Onze scholen zijn gewone basisscholen, waar kinderen kennis en vaardigheden opdoen en een basis leggen voor hun verdere leven, maar ze zijn ook bijzonder, omdat ze dit doen vanuit het islamitisch geloof.

Lees meer
 

Visie op identiteit

De wereld en het onderwijs zijn continu in beweging, zo ook onze scholen. Maar onze diepste kern, onze identiteit, is een gegeven. Het is voor iedere wereldburger van groot belang om jezelf te mogen zijn. Bij SIMON bieden we kinderen de veilige omgeving waarin ze zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. We bieden handvatten om te ontdekken wie ze zijn.

Lees meer 

Worden wie je bent

Wij vinden het belangrijk dat kinderen mogen zijn, blijven en worden wie ze in hun diepste kern zijn. We investeren veel tijd en energie in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, van talenten en wensen, van leren samen werken. Cognitieve talenten liggen veelal meer aan de oppervlakte in het onderwijs, wij vinden het belangrijk om ook bewust aandacht te geven aan andere talenten.

Lees meer