Basisschool De Roos
Gijsbrechtgaarde 110
7329 CA Apeldoorn
(055) 303 5840
deroos@simonscholen.nl

Het kan voorkomen dat er een onprettige situatie zich voordoet op school. Wij streven ernaar dat dergelijke situaties onderling overleg tussen ouders, leerlingen/studenten, personeel en/of schoolleiding opgelost kunnen worden.

Dit helpt de school ook om het onderwijs te verbeteren en de veiligheid te blijven borgen. Kom je er niet goed samen uit of leidt het gesprek niet tot een bevredigende oplossing dan kan de persoon zich wenden tot de directie. Deze kan dan samen zoeken naar een passende oplossing en de klacht wegnemen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kan men overgaan tot een klacht bij het bestuur van SIMON.

SIMON Scholen kent een onafhankelijke (externe) vertrouwenspersoon, te weten: mevrouw Alice Vlottes.

De externe vertrouwenspersoon, mevrouw Alice Vlottes is op meerdere manieren bereikbaar; 

Via de vertrouwenslijn van Bureau Bezemer & Schubad (telefoonnummer: 088-144 02 00)

Via de mail: vertrouwenspersoon@bezemer-schubad.nl

Via het contactformulier op de homepage van www.bezemer-schubad.nl

Zie ook de website met beknopte informatie over Alice Vlottes:

https://www.bezemer-schubad.nl/persoon/alice-vlottes/

Indien dat vanwege de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid is, kan aan de hand van deze regeling een klacht worden ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl Website: www.onderwijsgeschillen.nl.

Stichting SIMON is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).